top of page

Regelgeving

CAMPING REGLEMENT

§ 1.1 De dag op de camping begint om 12.00 uur en duurt tot 12 de volgende dag.

2. De avondklok is geldig vanaf 2200 uur 600 de volgende dag.

3. Mensen die niet op de camping staan ​​geregistreerd kunnen vanaf 8.00 uur tot 22.00 uur na voorafgaande kennisgeving hiervan bij de receptie van de camping.

4. De camping kan weigeren een gast te accepteren die tijdens zijn vorige verblijf de campingregels grove heeft overtreden door schade toe te brengen aan de eigendommen van de camping, gasten of de gast, campingmedewerker of andere mensen die op de camping verblijven, of die anderszins de rust hebben verstoord. verblijf van gasten of het functioneren van de voorziening.

§ 2.1 De camping garandeert toeristen het gebruik van uitrusting van een standaard in overeenstemming met de gehouden categorie. In het geval van reserveringen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, wordt de toerist verzocht deze zo snel mogelijk bij de receptie te melden.

2. Camping biedt:

a. voorwaarden voor volledige en ongehinderde rust voor de gast,

veiligheid van het verblijf, inclusief de beveiliging van het bewaren van informatie over het toeristisch geheim, c. professionele en hoffelijke service in het kader van de geleverde diensten, d. technisch efficiënte service: in geval van storingen die niet kunnen worden verholpen, zal de camping zich inspannen om het probleem of anderszins het ongemak zoveel mogelijk verminderen.

§3. 1. De toerist is financieel verantwoordelijk voor elke beschadiging of vernieling van de kampeeruitrusting en technische uitrusting veroorzaakt door zijn schuld en de schuld van mensen die hem bezoeken.

2. Vanwege brandveiligheid is het verboden om apparaten te gebruiken die brand kunnen veroorzaken op de camping.

§4. 1. De camping is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van zaken die zijn meegebracht door mensen die gebruik maken van haar diensten in de mate als bepaald in het Burgerlijk Wetboek, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2. De toerist dient de receptie van de camping direct na ontdekking van de schade op de hoogte te stellen.

3. Camping zorgt voor veilige opslag van gedeponeerde kostbaarheden.

4. De camping is niet verantwoordelijk voor kostbaarheden die niet zijn gedeponeerd, achtergelaten in caravans, kampeerbussen, tenten.

§ 5.1 Huisdieren mogen op de camping verblijven, op voorwaarde dat de voogd een geldig vaccinatiebewijs heeft, en in het geval van honden - een muilkorf en een riem.

2. Op de camping zijn geen commerciële activiteiten toegestaan

zonder voorafgaande toestemming.

Kanotochten Camping Dolina Bóbr

bottom of page